+31 (0)76 530 36 00

COVID-19 en procesfinanciering: Benut uw kansen

COVID-19 en procesfinanciering: Benut uw kansen

Talloze bedrijven zijn door COVID-19 in financiële problemen geraakt. Zelfs bedrijven die verder gezond zijn en goed gerund worden, hebben het moeilijk. Nu de liquiditeit krap is geworden, is cash koning. Het is onduidelijk hoelang de crisis zal duren en wat de gevolgen zijn voor de economie. Verschillende economen voorspellen een recessie, ondanks stimuleringspakketten van de overheid.

Tijdens periodes van sterke economische groei neemt het aantal rechtszaken toe. Er worden meer overeenkomsten gesloten, waarbij soms weleens wat mis gaat en bedrijven die hebben geprofiteerd van de groei hebben een oorlogskas kunnen opbouwen waarmee niet alleen overnames kunnen worden gefinancierd maar ook rechtszaken.

Recessie doet haar intrede wanneer de economische groei haar piek heeft bereikt met een hausse en vervolgens sterk afvlakt waardoor bedrijven worden geconfronteerd met een plotselinge afname van het aantal orders. Ineens wordt het voor marktdeelnemers moeilijker om aan verplichtingen te voldoen.

Idealiter zouden bedrijven met sterke claims moeten trachten deze te gelde te maken. Maar als ondernemers besluiten te procederen, worden ze direct geconfronteerd met hoge advocaatkosten. Contant geld is echter schaars en dringend nodig om het bedrijf drijvende te houden. Er wordt dus minder geprocedeerd ook wanneer dat eigenlijk wel zou moeten.

Advocatenkantoren staan ​​onder vergelijkbare druk. De advies-, transactie- en procespraktijk krimpen snel in een economische neergang. Ter compensatie blijft eigenlijk alleen het anticyclische werk over dus faillissementen, herstructurering en dergelijke.

Procesfinanciering kan een intelligente oplossing bieden voor ondernemers en advocaten in lockdown. Een zogezegde win-winoplossing.

Bij procesfinanciering betaalt een derde partij, de procesfinancier, alle kosten van de rechtszaak, in ruil voor een vooraf afgesproken percentage van de opbrengst. Er wordt gewerkt op basis van het no cure no pay-principe. Dit houdt in dat bij verlies alle kosten voor de procesfinancier zijn. De procesfinancier financiert dus niet alleen de proceskosten, maar neemt ook het risico over dat de opbrengst uiteindelijk onvoldoende is om die kosten te dekken. De commissie die procesfinanciers hiervoor bedingen, is afhankelijk van de aard en omvang van de zaak, maar bedraagt meestal zo’n 30% van de uiteindelijke opbrengst.

Voor advocatenkantoren betekent procesfinanciering dat ook in coronatijden de schoorsteen gewoon kan blijven roken. De procesfinancier draagt zorg voor stipte betaling van de erelonen. Advocaten worden ook niet gedwongen tot het verlagen van hun gebruikelijke tarieven of het verlenen van uitstel van betaling van facturen. Procesfinanciering verschuift het risico van zowel de ondernemer als het advocatenkantoor naar de financier.

Zonder procesfinanciering is het alternatief van win-win een verlies-verlies. Bedrijven zullen er niet in slagen hun verdienstelijke claims te exploiteren en advocatenkantoren laten mogelijkheden van procesvoering onbenut.

Procesfinanciering kan een uitkomst bieden in deze zware tijden.