+31 (0)76 530 36 00

De voordelen van portfolio procesfinanciering

De voordelen van portfolio procesfinanciering

Meerdere zaken kunnen vaak prima in één financieringsvehikel worden ondergebracht; dit wordt portfolio financiering genoemd. De zaken binnen de portefeuille kunnen een mix zijn van claims en zaken waarin de onderneming de gedaagde partij is. Een dergelijke mix verlaagt over het algemeen de kosten van het verstrekte kapitaal, omdat de risico’s worden gespreid; de financier wedt niet meer op één paard maar op meerdere.

Een kort overzicht:

Wat is portfolio financiering?

  • Procesfinanciering stelt een onderneming financiëel in staat een rechtszaak te voeren.
  • De financier betaalt alle kosten en wanneer de zaak gewonnen wordt ontvangt hij een fee. Bij verlies ontvangt hij niets. “No win, no fee.”
  • Het financieren van verschillende zaken tegelijk binnen een enkele geschillenportefeuille noemen wij portefeuille- of portfolio financiering.
  • In de regel bevat een portfolio zes of meer sterke claims tegen een wederpartij die verhaal biedt.
  • Allerlei soorten commerciële geschillen kunnen in de portefeuille worden opgenomen.

Wat zijn de voordelen van portfolio financiering?

  • Het belangrijkste voordeel ten opzichte van “single-case” financiering is dat het risico (van verlies) over meerdere zaken wordt gespreid. Minder risico betekent betere financieringsvoorwaarden voor de onderneming.
  • Een portfolio kan ook zaken bevatten waarin de onderneming gedaagde is in plaats van eiser. Bij “single-case” financiering is dit niet uitgesloten, maar de voorwaarden zijn lastiger vorm te geven.
  • De ontvangen financiering wordt alleen terugbetaald als het portfolio succesvol is (in beginsel is dat zo wanneer er meer zaken worden gewonnen dan verloren).