+31 (0)76 530 36 00

Een doeltreffend advies van u als accountant.

Een doeltreffend advies van u als accountant.

Financiering van rechtszaken!!

No cure No pay – Zodat men zonder kostenrisico’s kan procederen.

Procesfinanciering is in Nederland niet meer de grote onbekende bij het bedrijfsleven. Toch zouden meer ondernemers, waaronder ook uw cliënten, de afweging moeten maken of zij de kosten van een rechtszaak niet beter aan een procesfinancier over kunnen laten, dan zelf die kosten en risico’s te dragen. Een civiele procedure is voor een ondernemer altijd een onwelkom incident, dat niet past in zijn normale bedrijfsvoering en de continuïteit ervan. Maar wie wijst hen hierop? U?

 ‘Spel’regels

-Eigen advocaat

-Management van de zaak wordt desgewenst overgenomen

-geen investering

-geen jarenlange kostenpost op de balans

Wij nemen niet alleen de kosten, maar ook de kostenrisico’s over van de ondernemer. Dit doen wij op basis van No cure, no pay. Slechts wanneer de zaak met een goed gevolg wordt afgerond, wordt een vooraf vastgesteld percentage met de procesfinancier afgerekend. Daarnaast leidt procesfinanciering er ook toe dat de ondernemer veel minder aandacht hoeft te besteden aan de behandeling van zijn zaak, omdat de procesfinancier, desgewenst, het management van de procedure overneemt.

Voor u als accountant is kennis van de mogelijkheden die procesfinanciering biedt, een waardevolle aanvulling op uw dienstverlening richting uw cliënt.

Zaken met voldoende financieel belang, die tevens voldoende kansrijk zijn, komen voor procesfinanciering in aanmerking. In geval van twijfel kan de zaak gewoon worden voorgelegd, want wij hebben meer dan voldoende expertise in huis om dit snel te kunnen beoordelen.