+31 (0)76 530 36 00

Samenwerking met Heussen Advocaten & Notarissen

Samenwerking met Heussen Advocaten & Notarissen

‘Rechtszaakfinanciering beschikbaar voor cliënten van Heussen’

Amsterdam, 18 januari 2022 – HEUSSEN Advocaten & Notarissen te Amsterdam, onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke advocatenkantoren, en Liesker Procesfinanciering, marktleider in de Nederlandse rechtsmarkt op het gebied van procesfinanciering, gaan een strategische samenwerking aan. Door middel van de samenwerking wordt cliënten van HEUSSEN de mogelijkheid geboden om een kansrijke rechtszaak te laten financieren door Liesker. Het advocatenkantoor ziet de samenwerking als een verrijking van zijn dienstverlening op het gebied van geschillenbeslechting.

Met een netwerk in drie Europese landen, acht kantoren en 140 juristen, opereert HEUSSEN snel, proactief en vooral oplossingsgericht voor cliënten die gespecialiseerde juridische bijstand zoeken. Heussen werkt nauw samen met fiscaal adviseurs, accountants en financiële experts. HEUSSEN heeft de overtuiging dat het bundelen van kennis en vaardigheden tot betere dienstverlening leidt. De samenwerking met Liesker is daarin de optimale volgende stap.

HEUSSEN:

“Wij verlenen diensten van het hoogste kwaliteitsniveau zonder daarbij de praktische kant van de zaak uit het oog te verliezen. Ook houden we rekening met de commerciële overwegingen van onze cliënten. Het komt voor dat cliënten hun claims op de plank laten liggen om financiële redenen. Dat is zonde. De beslissing om wel of niet te procederen moet afhangen van de slagingskans van de claim, niet van de vraag of er budget beschikbaar is. Rechtszaakfinanciering is dan een goede oplossing.”

“Wij werken al langer samen met Liesker en zijn enthousiast over de verdere samenwerking die we nu aangaan. Rechtszaakfinanciering is groeiend in Nederland. Toch is het concept nog lang niet bij iedereen bekend. Wij zien daarin enorme kansen voor onze cliënten. Rechtszaakfinanciering verlaagt de drempel om je recht te halen. Dat geldt net zo goed voor zakelijke klanten. Heussen treedt op in commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen. We denken dat rechtszaakfinanciering zich uitstekend leent voor beide praktijken.”

Geen risico, geen kosten

Indien cliënten een afweging moeten maken of ze een geschil aan een rechter of arbiter willen voorleggen, dan kan Heussen voor wat betreft de bekostiging van zo’n procedure die rechtszaak voorleggen aan Liesker. De ondergrens van het belang van een rechtszaak bedraagt € 500.000,-. Indien Liesker besluit tot financiering van de zaak, neemt zij het risico van de cliënt over. De zaak blijft onder de advocaat van Heussen. Bij winst van de zaak worden de kosten voor het voeren van de procedure voldaan uit de opbrengst. Het resterende bedrag wordt tussen de cliënt en Liesker verdeeld volgens een ratio van 70/30. Bij verlies blijft de cliënt gevrijwaard van kosten.

www.heussen-law.nl