+31 (0)76 530 36 00

Ondernemingsrecht gaat bij ons vooral over ondernemen

Ondernemingsrecht gaat bij ons vooral over ondernemen

Publicatie van mr. Rien Braakman, Nexa Velo Advocaten, preferred partner van Liesker.

 

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van COVID-19 en het jaar van grote economische veranderingen. Nationaal en internationaal geldende maatregelen om het virus in te dammen hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de liquiditeit, de bedrijfsvoering en de verdienmodellen van veel, zo niet de meerderheid van Nederlandse ondernemingen.

Juist nu worden ondernemers elke dag met beslissingen en nieuwe uitdagingen geconfronteerd

Bij een aantal businessmodellen zal duidelijk worden dat ze aan het einde van hun life cycle zijn beland, maar een van de positieve effecten is dat nieuwe initiatieven – sneller dan voorheen – vaste voet aan de grond krijgen. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg en onderwijs op afstand.

Vooral de Nederlandse MKB-bedrijven leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Meer dan 70% van de werkgelegenheid komt voort uit het MKB, dat meer dan 60% bijdraagt aan het bruto binnenlands product. Maar die bijdrage staat nu onder grote druk, en herstel en nieuw ondernemerschap ontstaan niet vanzelf: creativiteit van de ondernemers is hard nodig, want juist nu worden ondernemers elke dag met beslissingen en nieuwe uitdagingen geconfronteerd.

De hordes moeten het ene moment direct, en op het andere moment later genomen worden: in alle gevallen moeten ondernemers/werkgevers hun commerciële en juridische positie heroverwegen. Dat vergt een strategische visie op de markt in corona en post-corona tijd, en het vergroot de verantwoordelijkheid van het ondernemerschap en de risico’s die daarmee samenhangen.

Ondernemers willen van nature veel zelf doen, maar je kunt niet alles alleen. Commerciële, organisatorische en juridische borging is nodig, en wordt mogelijk als je business partners laat meewerken die snappen wat er in de markt en in de organisatie gebeurt – en vooral wat er moet gebeuren. Welke energie, welk ondernemerschap is nodig? Waar liggen nieuwe markten, kansen, mogelijkheden?

Uiteindelijk gaat het erom of bedrijfsadviseurs en juristen zich kunnen verplaatsen in de ondernemer en kunnen adviseren over het ondernemerschap van hun cliënten

Ondernemingsrecht kan zijn waarde toevoegen door op de eerste plaats te luisteren naar de ambities van ondernemers, en daar vervolgens de juridische borging bij te vinden. Net zoals ondernemers zelf: denken in kansen, nieuwe strategieën, de uitwerking in concrete stappen vertalen… De advocaat of adviseur van morgen zal er vooral voor de ondernemer moeten zijn. Onafhankelijk, realistisch en vooral sterk genoeg om weerstand te bieden aan de bestuurder/DGA.

Juridische kennis en inzicht in de gevolgen van de veranderende wetgeving voor ondernemers zijn daardoor wel een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde voor succes. Uiteindelijk gaat het erom of bedrijfsadviseurs en juristen zich daadwerkelijk kunnen verplaatsen in – en kunnen adviseren over – het ondernemerschap van hun cliënten. Het aanreiken van de juiste juridische kennis en kaders is daarin slechts de basis, geen onderscheidende USP.