+31 (0)76 530 36 00

Over ons

Over Liesker Procesfinanciering

Liesker Procesfinanciering, anno 2011, is opgericht door Chris en Sara Liesker beiden voormalig advocaten.

Wij hebben procesfinanciering ontwikkeld vanuit onze uitgebreide praktijkervaring waarin gebleken is dat er vele kansrijke zaken niet worden doorgezet of zelfs – aangevangen vanwege een financieel te sterke wederpartij. De behoefte om dat maatschappelijk onrecht tegenwicht te bieden heeft geleid tot de realisatie van Liesker Procesfinanciering.

Kern van de onderneming is het team van voormalige advocaten en – rechters; ons Legal Team. Onze mensen zijn hooggekwalificeerd en ieder ervaren en gespecialiseerd op hun specifieke vakgebied. Liesker Procesfinanciering maakt daarnaast gebruik van een uitgebreid (internationaal) kennisnetwerk van professionals. Eveneens de top van de advocatuur. Maar ook fiscalisten, accountants, real estate specialisten en daar waar nodig de beste expertise die verkrijgbaar is.

Sara Liesker en Chris Liesker

Chris († 2022) en Sara Liesker

Wie Zijn Wij

Liesker Procesfinanciering werd opgericht in 2011 en was indertijd de eerste procesfinancier van Nederland. In de jaren die volgden heeft Liesker een uitstekende track record opgebouwd en is het blijven groeien.

Deze groei heeft geleid tot de opening van een vestiging in België. Ons kantoor in Brussel wordt geleid door Mr Dr Kees Jan Kuilwijk, een ervaren advocaat die gedurende ruim 25 jaar bij vooraanstaande internationale advocatenkantoren werkte.

Wij horen graag van u. Wanneer u een verzoek indient, zullen wij onmiddellijk de geschiktheid van uw zaak voor procesfinanciering beoordelen.

Financiering heeft gewoonlijk betrekking op de erelonen van advocaten, de kosten van deskundigen en gerechtskosten, zoals griffierechten.

Als u ons vraagt uw rechtszaak te financieren, weet u snel waar u aan toe bent. Bij aanvaarding van uw dossier, zijn we meestal in staat uw zaak binnen 4 weken te beoordelen.

In geval wij financieren, nemen we ook deels het beheer over van de rechtszaak, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten. We overleggen met het advocatenkantoor over de te volgen strategie, bij te wonen zittingen, en dergelijke. Onze cliënten behouden echter de volledige controle over de zaak, met inbegrip van de selectie van de raadsman en andere adviseurs.

 

Normen en Waarden

Integer: Er zorg voor dragen dat procesfinanciering op een integere wijze wordt verstrekt met oog voor de belangen van de eiser(s), advocaat en het publiek.

Transparant: Er zorg voor dragen dat de verwachtingen van de verschillende betrokkenen omtrent procesfinanciering reëel zijn en voorlichting geven aan de rechterlijke macht, de orde van advocaten, gedaagden en het algemeen publiek over procesfinanciering.

Verantwoordelijk: De belangen van de verschillende betrokkenen bij procesfinanciering inzichtelijk maken en daar rekening mee houden. Onafhankelijk opereren van de bij het proces betrokken advocaten en rechters.

Aanspreekbaar: Naleven van bestaande wet- en regelgeving die de ethische waarden van het rechtssysteem weerspiegelen.

Ons bestaansrecht

De kosten van het voeren van gerechtelijke procedures zijn door de jaren heen behoorlijk gestegen. De aanzienlijke honoraria van advocaten en de onzekerheid over de uitkomst van een rechtszaak kan een ondernemer doen besluiten een zaak niet te starten of niet voort te zetten ook al bestaat er wel degelijk een goede kans op een succesvolle afloop.
De meeste van onze klanten zien procesfinanciering dan ook als een logische aanvulling op hun financieringspakket.

Soms zijn ondernemingen in ernstige financiële moeilijkheden geraakt als gevolg van de inbreuken die de aanleiding vormen voor de vordering. Financiering door derden biedt toegang tot het recht voor benadeelde partijen die anders niet in staat zouden zijn te procederen.
Procesfinanciering zorgt ervoor dat het rechtssysteem voor iedereen toegankelijk is en het juridische speelveld gelijk is.

Ervaring

Liesker Procesfinanciering is de pionier in procesfinanciering in Nederland en België. Sinds de oprichting in 2011, hebben we meer dan 120 zaken gefinancierd waarmee we één van de beste track records van Europa hebben.
Advocatenkantoren en ondernemingen willen uiteraard het liefst samenwerken met een gerenommeerde procesfinancier die ruime ervaring heeft met het financieren van claims en ethiek hoog in het vaandel heeft staan. Dit is wat Liesker Procesfinanciering haar klanten biedt.

Voormalige klanten prijzen ons (financieel) uithoudingsvermogen, onze expert management van de gefinancierde claim en het professionele én persoonlijke contact met ons team.