+31 (0)76 530 36 00

Procesfinanciering … maar natuurlijk!

Procesfinanciering … maar natuurlijk!

Inmiddels is procesfinanciering in Nederland niet meer de grote onbekende bij het bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers maken de afweging om de kosten van een rechtszaak niet zelf te willen dragen. Een civiele procedure is voor een ondernemer altijd een onwelkom incident, dat niet past in zijn normale bedrijfsvoering. Procesfinanciering biedt een aantrekkelijk alternatief, omdat een procesfinancier niet alleen de kosten van de procedure financiert, maar daarnaast ook het kostenrisico overneemt.

Daar staat tegenover dat bij een succesvolle uitspraak een gedeelte van de opbrengst moet worden afgedragen aan de procesfinancier (in de regel 30% van de netto opbrengst). Dit gedeelte wordt dus alleen betaald, wanneer er een opbrengst wordt verkregen. No cure, no pay. Daarnaast leidt procesfinanciering er ook toe dat de ondernemer veel minder aandacht hoeft te besteden aan de behandeling van zijn zaak, omdat de procesfinancier tevens het casemanagement overneemt.

Alleen zaken met voldoende financieel belang komen voor procesfinanciering in aanmerking en daarnaast moet de procesfinancier de overtuiging hebben dat de zaak voldoende kansrijk is en dat de vordering ook daadwerkelijk kan worden betaald door de wederpartij. Bij de afweging of een zaak voor procesfinanciering in aanmerking komt, zal een ondernemer dus eerst zelf moeten inschatten of zijn zaak voldoet aan deze criteria. In geval van twijfel kan de zaak gewoon worden voorgelegd, want wij hebben meer dan voldoende expertise in huis om dit snel te kunnen beoordelen.

Willem Van Nijnanten