+31 (0)76 530 36 00

Wat wij doen

Rechtsgebieden procesfinanciering

CONTRACTGESCHILLEN

Een contractgeschil kan de bedrijfsvoering ernstig in gevaar brengen en zelfs tot faillissement leiden. Soms kan een procedure niet worden vermeden.

FAILLISSEMENTSRECHT

In toenemende mate financiert Liesker Procesfinanciering procedures voor curatoren. Vaak treffen curatoren in de boedel een lopende procedure aan ..

KARTELSCHADE

Een rechtszaak wegens inbreuk op het mededingingsrecht biedt een benadeelde partij de mogelijkheid compensatie te verkrijgen.

ARBITRAGE

Naast gewone gerechtelijke procedures financiert Liesker Procesfinanciering ook nationale en internationale arbitragezaken.

IE-GESCHILLEN

IE-geschillen zijn complex en kunnen zich over een lange periode uitstrekken. Dit maakt deze geschillen vaak zeer duur.

COLLECTIEVE ACTIES

In een collectieve actie laat u zich vertegenwoordigen door een belangenorganisatie die een schadevergoeding zal eisen namens iedereen die schade geleden heeft.