+31 (0)76 530 36 00

Arbitrage

Arbitrage

Naast gerechtelijke procedures financiert Liesker Procesfinanciering ook arbitragezaken. Arbitrage is een procedure waarbij een geschil, in overleg met partijen, wordt voorgelegd aan een of meer arbiters die een bindende beslissing over het geschil nemen. Bij het kiezen van arbitrage kiezen de partijen voor een private geschillenbeslechtingsprocedure in plaats van naar de rechter te stappen.

Er zijn tal van voordelen aan arbitrage als een manier om een zaak op te lossen.

  • Arbitrage is vertrouwelijk
  • Alle arbitragezaken zijn op maat gemaakt. Zelfs tijdens een sessie krijgen partijen voldoende tijd om hun mening te geven.
  • Een uitspraak wordt vaak sneller gedaan dan in een rechtszaak
  • In internationale geschillen is een arbitrale uitspraak vaak gemakkelijker
    af te dwingen dan een uitspraak van de rechtbank.

In arbitragezaken gaat het vaak om grote belangen en complexe vraagstukken. Het is daarom van essentieel belang dat u wordt bijgestaan door goede, gespecialiseerde advocaten. De daaruit voortvloeiende kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Naarmate de kosten en risico’s van (internationale) arbitrage toenemen, gebruiken steeds meer bedrijven en advocatenkantoren arbitragefinanciering als een manier om de risico’s te beperken.

Liesker Procesfinanciering biedt financiering voor nationale en internationale arbitragezaken, in elke fase van het arbitrageproces, waarbij de eiser niet over de middelen of risicobereidheid beschikt om een zaak te starten of voort te zetten zonder financiële steun.