+31 (0)76 530 36 00

Collectieve acties

Collectieve acties

In Nederland is op 1 januari 2020 de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) in werking getreden.

De wet, van toepassing op collectieve acties die betrekking hebben op gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op of na 15 november 2016, introduceerde de mogelijkheid voor stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid om op collectieve basis schadevergoeding te vorderen voor gedupeerden op basis van een opt-out regeling voor Nederlandse ingezetenen en een opt-in-regeling voor partijen die in het buitenland gevestigd zijn.

In een collectieve actie laat u zich vertegenwoordigen door een belangenorganisatie. Deze belangenorganisatie eist dan een schadevergoeding namens iedereen die schade geleden heeft.

Wij zijn betrokken bij verschillende collectieve acties. Als u een dergelijke actie wil beginnen, neem dan contact met ons op via deze website.