+31 (0)76 530 36 00

Contractgeschillen

Contractgeschillen

De financiering van contractgeschillen is onze core business. Vaak ontstaan geschillen namelijk door inbreuken op overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan.

Voor een bedrijf zijn commerciële contracten essentieel voor de bedrijfsvoering. Ze geven vorm aan de relatie die een onderneming heeft met leveranciers en afnemers. Een geschil kan de bedrijfsvoering ernstig in gevaar brengen en zelfs tot een faillissement leiden. Minnelijke schikking is vaak het verstandigst maar daar moet bij de tegenpartij ook bereidheid toe bestaan. Soms kunnen rechtszaken eenvoudigweg niet worden vermeden.

Liesker Procesfinanciering biedt financiering voor claims waarbij de eiser niet over de middelen of de risicobereidheid beschikt om een rechtszaak te starten, of voort te zetten, zonder financiële steun.

Wij hebben ervaring met contractuele geschillen op verschillende rechtsgebieden, zoals:

  • Oneerlijke concurrentie
  • Vennootschapsrecht
  • Intellectuele eigendom
  • Vastgoed
  • Energie