+31 (0)76 530 36 00

Fiatteringsproces

Het Fiatteringsproces

Intake

De eerste informatieuitwisseling vindt plaats met een onzer casemanagers. Deze ervaren juristen, breed onderlegd en enkelen met bijzondere specialistische kennis, weten de juiste vragen te stellen om te onderzoeken of uw zaak in aanmerking kan worden genomen voor de volgende stap: een meer uitgebreide studie naar de haalbaarheid.

Indien dat het geval is krijgt men in het kort ook uitgelegd hoe onze aanpak en werkwijze zal zijn. Enkele documenten worden toegezonden en een éénmalige, bescheiden administratievergoeding wordt gevraagd. Hierna worden geen kosten meer in rekening gebracht.

Onderzoek

Nadat voldoende informatie en documentatie is ontvangen, wordt de casus voorgelegd aan een team van ex-advocaten en –rechters: ons Risk Committee en de Fiatteringscommissie. Indien het nodig is externe expertise in te schakelen zullen wij dat doen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de waardering van gronden of internationale kwesties. Dit onderzoek, of beter studie, kan de nodige weken in beslag nemen.

Advies

De Fiatteringscommissie geeft een negatief of positief advies aan de directie. Bij een positief advies worden de eerder toegezonden overeenkomsten getekend door de client en Liesker Procesfinanciering. De zaak kan worden aangevangen. Of de zaak kan worden voortgezet als er reeds sprake is van een lopend dossier. De bestaande of de nog te kiezen advocaat blijft altijd dominus litis, meester van het proces.

De casemanagers van Liesker Procesfinanciering onderhouden uitstekende contacten met advocaten en sparren met hen op momenten wanneer dat gevraagd wordt. Zij kunnen ook gebruik maken van ons uitgebreide netwerk van specialisten op ieder gewenst vakgebied.

Litigation funding allows lawsuits to be decided on their merits, and not based on which party has deeper pockets or stronger appetite for protracted litigation.