+31 (0)76 530 36 00

Octrooigeschillen

IE-geschillen

IE-geschillen zijn complex en kunnen zich over een lange periode uitstrekken. Beide factoren dragen ertoe bij dat een IE-geschil vaak aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De inzet in dergelijke gevallen is vaak zo hoog dat een bedrijf het zich vaak niet kan veroorloven om een octrooizaak te verliezen.

Afgezien van een dreigend bevel om een aanzienlijke schadevergoeding te betalen, bestaat het risico van een wettelijk verbod op de verkoop van de producten waarop het octrooi betrekking heeft en mogelijke compensatieacties van de afnemers van deze producten.

In IE-geschillen kan een bedrijf eenvoudigweg niet besparen op de kosten van advocaten en deskundigen. Maar soms is de octrooihouder een klein bedrijf, of zelfs een individuele uitvinder, met beperkte middelen die moet vechten tegen een grote multinational die onrechtmatig gebruik maakt van het octrooi. Zelfs voor bedrijven met aanzienlijke middelen kan het reserveren van een voldoende hoog budget een serieuze uitdaging zijn.

In beide situaties kan procesfinanciering een oplossing bieden. Door samen te werken met een procesfinancier, kunnen grote spelers een dergelijke complexe zaak beter beheren, terwijl kleine spelers met gelijke wapens kunnen strijden.