+31 (0)76 530 36 00

Kartelschade

Kartelschade

De meeste mededingingszaken die wij financieren zijn schadeclaims die volgen op een uitspraak van de Europese Commissie of de ACM waarbij is vastgesteld dat er sprake is van een kartel, een groep van ondernemingen die prijsafspraken hebben gemaakt in plaats van elkaar te beconcurreren.

Benadeelde partijen, meestal de directe of indirecte afnemers van de partijen die samen een kartel vormden, stellen steeds vaker vorderingen in bij de rechtbank vanwege geleden kartelschade, omdat zij gecompenseerd willen worden voor geleden verliezen.

Er zijn al veel schadeclaims ingediend bij Nederlandse rechtbanken, onder meer naar aanleiding van het liftenkartel, het paraffinewaskartel, het staalkartel, het luchtvrachtkartel, het natriumchloraatkartel en het vrachtwagenkartel.

Als u meent slachtoffer te zijn geworden van een kartel, neem dan contact met ons op via deze website.