+31 (0)76 530 36 00

Vaccinaties en de werkvloer

Vaccinaties en de werkvloer

Publicatie van mr. Leonie Ouwersloot-Koster, JPR Advocaten, preferred partner van Liesker.

Het thuiswerkadvies is sinds eind september 2021 gewijzigd. We zien dat steeds meer bedrijven hun werknemers weer vragen (deels) op kantoor te komen werken. Deze beweging terug naar kantoor wordt door velen weer omarmd. Men vindt het weer fijn om (deels) op kantoor te werken. Anderzijds zijn er ook de nodige zorgen. Is het wel veilig op kantoor? Zijn mijn collega’s gevaccineerd? Veel werkgevers willen voor de veiligheid van hun personeel, maar ook voor hun klanten, weten of de werknemers zich hebben laten vaccineren. De vraag is echter of dit wel in lijn met de privacywetgeving (in het bijzonder de AVG) is.

Bijzondere persoonsgegevens

Om te kunnen beoordelen of het mogelijk is om bepaalde informatie te verwerken, dient bekeken te worden wat voor soort persoonsgegevens het betreft en of de AVG nadere regels stelt aan de betreffende verwerking. De AVG bepaalt dat het niet is toegestaan om gegevens over de gezondheid van een persoon te verwerken, te verzamelen of op te vragen. Dit is enkel mogelijk op het moment dat er een wettelijke grondslag voor is of als de betreffende persoon expliciet toestemming heeft gegeven. Aangezien het vragen naar iemands vaccinatie iets zegt over de gezondheid van de betreffende medewerker, kan worden aangenomen dat dit moet worden aangemerkt als een gezondheidsgegeven. Het verwerken van deze informatie is dan ook in beginsel verboden.

Uitzondering?

Zoals gezegd is het onder omstandigheden toch mogelijk om gezondheidsgegevens te verwerken. Een van de uitzonderingen is dat sprake is van een wettelijke plicht. In Nederland kennen wij echter geen wettelijke plicht tot het verwerken van coronavaccinatiegegevens door werkgevers. Er kan dan ook geen beroep gedaan worden op deze uitzonderingsgrond.

Een andere mogelijkheid zou zijn dat de bijzondere persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene wordt verwerkt. Evenwel geldt in de werkgever/werknemer-verhouding, dat toestemming niet als een geldige uitzondering wordt gezien door de Autoriteit Persoonsgegevens en de EDPB (European Data Protection Board). Gelet hierop zal een werkgever dan ook geen beroep kunnen doen op de uitzonderingsmogelijkheid van toestemming.

En nu?

De AVG geeft op dit moment geen ruimte tot het verwerken van vaccinatiegegevens van werknemers. Het staat de werkgever echter altijd vrij om te vragen aan een werknemer of hij gevaccineerd is. Wees u als werkgever echter bewust van het feit dat u deze informatie niet mag vastleggen.

Diverse bedrijven hebben laten weten enkel gevaccineerde werknemers toe te laten tot de werkvloer. Hoe hiermee omgegaan zal worden in de rechtspraak is nog afwachten. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.