+31 (0)76 530 36 00

Van Benthem & Keulen in zee met Liesker Procesfinanciering

Van Benthem & Keulen in zee met Liesker Procesfinanciering

14 december 2020 DOOR JORIS RIETBROEK

Van Benthem & Keulen is het grootste advocatenkantoor tot nog toe dat een samenwerking aangaat met Liesker Procesfinanciering. Door deze stap kunnen cliënten van het Utrechtse advocatenkantoor gebruik maken van procesfinanciering bij zakelijke geschillen met een belang van minimaal 500.000 euro.

Liesker Procesfinanciering in Breda bestaat sinds 2011 en richt zich op de financiering van kansrijke, vooral zakelijke claims. Een extern advocatenkantoor behandelt vervolgens de procedure, meestal tegen een fixed fee. Bij winst van een zaak incasseert Liesker dertig procent van de opbrengst. Hiervoor zoekt Liesker meer vaste samenwerkingspartners, en de interesse vanuit de zakelijke advocatuur is er duidelijk. Afgelopen jaar werden er al samenwerkingen met de Rotterdamse advocatenkantoren Ploum en Ten Holter Noordam aangekondigd.

Daar komt Van Benthem & Keulen nu bij; voor het Utrechtse kantoor is deze samenwerking een soort verlengstuk op de ‘Litigation Valuator’, de drie jaar geleden gelanceerde tool waarmee het kantoor cliënten zo nauwkeurig mogelijk inzicht geeft in de stappen en de kosten van een specifieke juridische procedure.

De mogelijkheid tot procesfinanciering is een volgende, aanvullende stap in dit proces, aldus Marcel Ruygvoorn, advocaat en partner Commercial Contracts & Dispute Resolution. “Wij willen cliënten zowel financiële als procedurele transparantie kunnen bieden over het te verwachten resultaat. Door de samenwerking met Liesker kunnen wij onze cliënten nu volledig ontzorgen door niet alleen de kosten te beheersen, maar ook het bijbehorende financiële risico af te dekken, indien gewenst.”

In de praktijk werkt dat als volgt. Als cliënten dat wensen, kan Van Benthem & Keulen zakelijke geschillen voorleggen aan Liesker. De ondergrens van het financiële belang is 500.000 euro. Als Liesker de zaak kansrijk inschat en besluit tot financiering, neemt zij het risico over van de indienende partij. Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en wordt het resterende bedrag tussen cliënt en financier volgens een ratio van 70/30 verdeeld. Bij verlies blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten.

Barrières wegnemen

Zowel de Litigation Valuator als procesfinanciering zijn middelen die voor cliënten barrières kunnen wegnemen om een procedure te voeren, zegt Johan Koggink, kantoordirecteur van Van Benthem & Keulen. “Advocaatkosten zijn soms lastig in te schatten en er is altijd de kans dat de rechter een claim afwijst. Dat was de reden voor de introductie van de Litigation Valuator. Met procesfinanciering kunnen we een mogelijk ander obstakel wegnemen. We zien in de landen om ons heen dat procesfinanciering steeds meer aan populariteit wint. In Nederland moet het nog meer tot wasdom komen. Voor de lange termijn verwacht ik dat procesfinanciering voor cliënten steeds aantrekkelijker wordt, en dat we hierdoor op en duur meer procedures zullen begeleiden.”

Volgens Willem van Nijnanten, sinds begin dit jaar CEO bij Liesker Procesfinanciering, wordt inmiddels ook in Nederland procesfinanciering steeds vaker ingezet bij zakelijke geschillen. Maar nog lang niet zoveel als in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar het naast de normaalste zaak ter wereld een miljardenbusiness is.

“Opvallend genoeg moet ik hier nog geregeld aan advocaten uitleggen wat procesfinanciering is,” zegt hij. “Of advocaten vrezen dat wij ook de hele zaak uit handen nemen, maar dat is beslist niet het geval; de advocaat behandelt de zaak. Wij bieden enkel de mogelijkheid om kansrijke zaken te financieren, wat gunstig is als een onderneming zelf geen budget heeft om te procederen.” Het is onduidelijk in hoeveel Nederlandse zaken procesfinanciering wordt ingezet; hier zijn geen cijfers over bekend.

Liesker is na Ploum, Ten Holter Noordam en Van Benthem & Keulen nog op zoek naar nog vier à vijf vaste samenwerkingspartners in de advocatuur, aldus Van Nijnanten. “Vaste partners zijn belangrijk om goed elkaars manier van werken te ervaren en om op termijn samen over en weer zaken te kunnen doen.”

https://www.advocatie.nl/business/van-benthem-keulen-in-zee-met-liesker-procesfinanciering/