+31 (0)76 530 36 00

Vereffening van een nalatenschap

Vereffening van een nalatenschap

Publicatie van mr. Paul Schepel, JPR Advocaten, preferred partner van Liesker.

Als u kiest voor beneficiair aanvaarden, dan moet een nalatenschap eerst worden vereffend voordat hij wordt verdeeld. Dat houdt in dat alle bezittingen en schulden worden geïnventariseerd, waarna de schulden zoveel mogelijk betaald worden uit de nalatenschap voordat u een eventueel restant kunt verdelen.

 

Boedelbeschrijving als basis

Bij een beneficiaire aanvaarding moet altijd een boedelbeschrijving worden gemaakt. Dat is een stuk papier waarop staat welke bezittingen er zijn en wat de waarde daarvan is. Ook staan de schulden erop vermeld.

Hoofdregel is dat de erfgenamen de vereffenaars zijn van de nalatenschap, maar de erfgenamen en ook schuldeisers kunnen de rechtbank vragen om een onafhankelijke vereffenaar aan te stellen.

Een nalatenschap failliet laten verklaren kan niet meer. Maar de schulden kunnen nog steeds wel groter zijn dan de bezittingen. Zodra u dit constateert als vereffenaar, moet u een brief schrijven aan de kantonrechter om dit te melden. De kantonrechter vraagt dan om de boedelbeschrijving en bepaalt aan de hand daarvan of hij maatregelen neemt.

Twee soorten vereffening

De wet kent twee soorten vereffening van een nalatenschap:

  1. De lichte vereffening: deze geldt wanneer de erfgenamen vereffenen en de kantonrechter niet iets anders bepaalt. De erfgenamen moeten een boedelbeschrijving maken en de schuldeisers vragen om te laten weten wat zij te vorderen hebben.
  2. De zware vereffening: deze geldt wanneer de kantonrechter bepaalt dat deze regels gevolgd moeten worden, meestal wanneer er een vrij grote nalatenschap met veel schulden vereffend moet worden. Dit is vakwerk dat door een professional gedaan moet worden en niet door de erfgenamen zelf. Naast een boedelbeschrijving maken moeten hierbij ook alle schuldeisers worden opgeroepen door middel van een aankondiging in de Staatscourant. Tot slot moet de vereffenaar rekening en verantwoording en een uitdelingslijst bij de kantonrechter indienen.

Extra bevoegdheden

Een vereffenaar heeft diverse bevoegdheden. Zo kan hij giften inkorten en zogenaamde quasi-legaten opvorderen als dat nodig is om schulden te betalen. Een uitkering uit een levensverzekering, waarbij de erflater de premie heeft betaald, is een voorbeeld van zo’n quasi-legaat. De vereffenaar kan dan bij de begunstigde van die verzekering aankloppen om dit bedrag te vorderen voor de schuldeisers.

Heeft u een professionele vereffenaar nodig?

Neem contact op met Paul Schepel, advocaat erfrecht, via . Hij kan u meer vertellen over de mogelijkheden en heeft een speciale opleiding voor vereffening gevolgd.